סדרת

יונקה לגבר

קו המוצרים החדשני לטיפוח עור הגבר הוא המתקדם בתחום בריאות העור. הנוסחה של מוצרי יונקה לגבר מבוססת על תמציות טבעיות של צמחים, יבול, פירות ואוליגו-נוטריינטים הניזונים מהשמש, אשר עברו ניתוח ובקרה מולקולריים, במטרה להפיק תוצאות יוצאות דופן הנראות לעין.